Kampin Saha

 

Tuotanto

Sahaamme vuosittain noin 16 000 m³ puuta, pääasiassa kuusta.
Välillä sahaamme pieniä määriä mäntyä, jota tarvitaan höylätuotteisiin, parruiksi sekä painekyllästystä varten.

Kaikki myymämme puutavara on sataprosenttisesti sertifioitua. Liikevaihto on vähän yli 2 miljoonaa euroa. Työntekijöitä on yhteensä 10, minkä lisäksi saha työllistää myös aliurakoitsijoita.

Sahaus on vuosittain pysähdyksissä heinäkuusta syyskuuhun. Se edesauttaa sahatavaran laadun pysymistä korkeana.

Sahatavara kuivataan kuivaamossa, jota käytetään sahanpurulla. Sitä kertyy sahauksen sivutuotteena yli oman tarpeen, joten ylimääräinen puru ja kuori myydään polttolaitokseen.

Puuta höylätään vuosittain noin 100 kuutiota. Höylä työllistää kaksi henkilöä, ja se mahdollistaa hyvälaatuisen höylätavaran valmistamisen.